Detta innebär båtlyften

 

För biltrafiken:

Båtlyften innebär att E 22-trafiken ej kommer att hindras vid passerandet över Göta kanal.

 

För cyklister och fotgängare längs med kanalen:

Även cyklister och fotgängare får en planfri korsning genom att cykel/gång-vägen kommer att gå i kanalnivå under E 22. Cyklister och fotgängare kan även korsa kanalen under båtlyften jämsides med E22.

 

För båttrafikanter:

Båttrafiken kommer att ha två möjligheter, om båten är lägre än 3,6m kan man passera under E 22 och vid sidan av lyften, och om båten är högre än 3,6m väljer man båtlyften.

 

Vid varje lyft kommer minst 6st normalstora båtar få plats i varje lyftbassäng. Väl i lyften kommer seglare kunna njuta av utsikten över Söderköping som båtlyften erbjuder.

 

I och med att väg och kanaltrafik separeras finns det också möjligheter att utöka lyftens öppettider och/eller öka maskineriets kapacitet för att korta ner tiden per lyft.

 

 

Tekniska Data - Krebs und Kiefers förslag

 

- Lyftbara bassänger av stål/aluminium med de utvändiga måtten 42x10,7x4,62m (LängdxBreddxHöjd). Innermåtten är samma som på en vanlig slussbassäng.

 

-En vattenfylld bassäng (med eller utan båtar) väger ca 1300 ton/st på grund av Arkimedes princip. En båt trycker ju bort lika mycket vatten som sin egen vikt.

 

- Hydrauldrift via 4 st hydraulkolvar på varje bassäng, lyfthöjd 13,4m. Kolvdiameter 500mm. Varje bassäng utgör motvikt till den andra för att spara energi vid lyft.

 

- En fast akveduktbassäng över E 22 och mellan lyftbassängerna med de utvändiga måtten 42,1x26,6x4,7m (LängdxBreddxHöjd). För att möte ska kunna ske är kanalbredden i akvedukt-bassängen 15m.

 

- Båtlyftens totala längd är 139 m.

 

 

Läs mer om båtlyften i utredningen från Krebs und Kiefer.