Fördjupning

 

E22 AB, 100315: Bygg längre och få mer väg för pengarna! Pressmeddelande version Östergötland.

 

E22 AB, 100212: Till Näringsdepartementet om vikten av förbifarten vid Söderköping.

 

E22 AB, 091030: Till Näringsdepartementet om förslaget till investeringsplan för 2010-2021.

 

WSP har analyserat vägbyggen i Sverige och konstaterar att man kan få mycket mer väg för pengarna genom att bygga längre sträckor. Kilometerkostnaden sjunker avsevärt när längden ökar.

 

Konsultbolaget Resurs AB studerar de turistekonomiska effekterna av en båtlyft i Söderköping vid passagen över Göta Kanal.

 

Konsultföretaget NAI Svefa studerar ekonomiska effekter av etableringen av en båtlyft i Söderköping.

 

Kapacitetsberäkning för Båtlyft vid Söderköping.

 

Charetten: Den gemensamma lösningen.

 

Vägverket

Väg E22 Förbi Söderköping. Passagen av Göta Kanal. Tillägg till vägutredning.

Broschyr, Väg E22. Förbifart Söderköping. Passagen av Göta Kanal.

Utredning av båtlyft från Krebs Und Kiefer.

Konsekvensbedömning för trafiken av broöppning och korsningar i Söderköping.

 

Ritningar:

Sketch B

 

Söderköpings Kommun

Översiktplan E22

Miljökonsekvensbeskrivning

 

Kartor översiktsplan:

Göta kanalområdet

Östra Rydsvägen

Brabergsdelen

 

Bilder:

Göta kanalområdet

Brobydelen

Bleckstad/Skogshem

Braberg

 

Skissbilder av båtlyften från Amnehärad Byggkonsult AB:

Skiss1   Skiss2   Skiss3   Skiss4   Skiss5

SkissA   SkissB   SkissC   SkissD  SkissE