Falkirk Wheel i Skottland

 

Den första båtlyften som har en roterande dubbelgondolkonstruktion. Drottning Elisabeth invigde båtlyften den 24 maj 2002 och båtlyften ersätter 11 gamla slussar utmed en sträcka av 1,5 km. Idag lyfts båtarna i två gondoler på 45minuter upp till höjd av 35 meter.

 

Varje lyftgondol hålls hela tiden horisontell med hjälp av kugghjul inne i den eleganta snurrande lyftanordningen. Designmässigt är båtlyften och kanalen en fantastisk syn och det finns många arrangemang runt omkring för alla besökare.

 

Mer information: www.thefalkirkwheel.co.uk

 

Peterborough båtlyft i Kanada

 

Båtlyften ligger vackert belägen i den östra delen av Ontario, Kanada. Båtlyften är en del av Trent Waterways System, och invigdes den 9 juni 1904. Lyfthöjden är 20 meter och man har två motverkande lyftbassänger. Lyften är självdriven i den meningen att höjdskillnaden utnyttjas för att driva lyftbassängerna. Vikten på vattnet i varje bassäng är 1300 ton.

 

I anslutning till båtlyften, som är den högsta hydrauliskt drivna båtlyften i världen, har man byggt åskådarplatser och det finns en välbesökt restaurang för besökare.

 

Mer information:

http://en.wikipedia.org/wiki/Peterborough_lift_lock

http://www.pc.gc.ca/lhn-nhs/on/trentsevern/visit/lock21_e.asp Innehåller webcam!

 

Anderton Boat Lift i England

 

Anderton båtlyft ligger nära Northwich in Cheshire i England. Båtlyften är en stor skapelse och kallas ibland ”Kanalernas Katedral”.

 

Den byggdes 1875 och är världens första båtlyft. Lyften drivs hydrauliskt och har två motverkande bassänger som lyfts 15,2 meter. Hydrauliken utnyttjar de två bassängerna som motvikt till varandra. Edwin Clark som konstruerade lyften, fortsatte efter Andertonlyften med nya båtlyftskonstruktioner i Europa bland annat en i Belgien.

 

I anslutning till båtlyften finns olika arrangemang för besökare med utsiktsplattform, butiker, café samt konferenslokaler.

 

Mer information: www.andertonboatlift.co.uk

 

Lyftverket Niederfinow i Tyskland

 

Lyftverket Niederfinow byggdes under sju år och var klart att tas i bruk den 21 mars 1934. Lyfthöjden är 36 meter och de tråg som båtarna lyfts i är 12 meter breda, 85 meter långa och 2,5 meter djupa. Dessa tråg väger 4 300 ton varav 2 500 ton är vattnet de innehåller.


Med infart och utfart tar ett lyft normalt cirka 20 minuter, varav själva lyftet tar cirka fem minuter.


Lyftverket ersatte en slusstrappa med fyra kammare, som det normalt tog en och en halv timma att slussa igenom. Lyftverket är numera tekniskt byggnadsminnesmärke och det besöks årligen av cirka 500 000 besökare.

 

För mer info se Foldern om Niederfinow.

 

Skeppslyften i Strépy-Thieu i Belgien

 

I närheten av Bryssel i Belgien finns en dubbel båtlyft. En kanal byggdes mellan Meuse och Scheldt. Den tidigare kanalen hade två slussar och fyra hydrauliska lyftar som vardera lyfte 16 meter. 1963 skulle kanalen moderniseras för större fartyg. Lösningen nu blev en enda lyft som tog upp nivåskillnaden 73 meter.

 

Konstruktionen består av två av varandra oberoende lyftar. Lyftarna höjs och sänks med ett system av wirar som balanseras av motvikter. Vid lyft är hastigheten 20 cm/sekunden vilken innebär att 73 meters nivåskillnad kan klaras på 6-7 minuter.

 

Byggnadsverket är 130 meter långt, 81 meter brett och 117 högt. Varje lyftbassäng är 3,75 meter djup. Utifrån dessa mått är bedömningen att varje bassäng är ungefär 100 meter lång och 15 meter bred. Vikten skulle då bli på vattnet i vardera bassängen 5600 ton.

 

Mer information på

http://services-techniques.met.wallonie.be/en/waterways/strepythieu_boat_lift

 

Båtlyften Kirkfield i Kanada

 

Kirkfield Båtlyft i Kanada ligger i samma kanalsystem, Trent-Severn, som Peterborough Båtlyft. Alla konstruktioner uppfördes mellan 1896 och 1907. Det enda som skett efter att lyften konstruerats och byggts är att ett nytt hydrauliskt och elektriskt system tagits i bruk under 1966.

 

Båtlyften är självdriven genom att vattennivåns skillnad i kanalen utnyttjas för att förflytta lyftbassängerna upp och ner. Lyften har samma dimensioner som den i Peterborough men lyftnivån är 15 meter jämfört med Peterboroughs 20 meter. Tiden det tar för att lyfta en bassäng är 10 minuter.

 

 

Fler båtlyftar

 

Klicka på länken nedan om du är nyfiken på att läsa om fler båtlyftar runt omkring i världen.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_boat_lifts